Wat zijn goede oplossingen voor wonen en leven op oudere leeftijd?


Afbeelding blog 5

Wat mij betreft heeft Annemarie van Gaal helemaal gelijk. AOW-korting leidt bij vooral oudere ouderen (denk 75-plussers) tot ongewenste situaties. Dus een maatregel die zou moeten verdwijnen. Waarom? Omdat de AOW korting oudere ouderen langer in een te grote woning laat wonen. Veelal alleen. En naarmate de leeftijd stijgt, de gezondheid en mobiliteit achteruit gaat, de eenzaamheid stijgt, wordt het beroep op hulp en zorg aan huis steeds groter. Dat kost geld. Meer en meer geld. Met meerdere mensen samen gaan wonen in een te groot huis voor één persoon, zou veel kosten kunnen besparen voor de overheid. Maar nu kost het de oudere zelf veel geld door de AOW-korting. Dus die blijft nu alleen wonen.

Regeren is vooruitzien!

Heel begrijpelijk dat oudere ouderen niet meer willen verhuizen. Hoe ouder je wordt hoe lastiger het wordt. Een zware opgave. Afscheid nemen van je vertrouwde omgeving en opnieuw beginnen.  Wie wil dat nog als 70-plusser? Wie kan dat dan nog? Toch wil de overheid zelfredzame ouderen en als dat niet meer kan: samenredzaamheid. Met mantelzorg en liefst met een goed sociaal netwerk. Als dat de wens is en de wens is kosten besparen, dan is de structurele oplossing voor de toekomstige ouderen te vinden bij de groep die nog niet gepensioneerd is. Die groep is nog flexibel, wil nog veranderen. Regeren is vooruitzien: faciliteer en stimuleer de groep mensen tussen pakweg 45 en 60 jaar om hun manier van leven aan te passen.

Jong geleerd is oud gedaan

We kunnen echt iets structureel veranderen als de ouderen van de toekomst nu anders gaan leven en wonen. En wel op zo’n manier dat eenzaamheid is te voorkomen en hulp, burenhulp wordt. Daarmee zullen de kosten voor hulp en zorg aan huis op latere leeftijd drastisch dalen. Want: eerder een beter passende woning (levensloopbestendig), een hogere zelfredzaamheid en meer sociale contacten is een uitstekende basis om later minder afhankelijke oudere ouderen te hebben.

Geen voorstander van seniorensteden, -wijken en -woongroepen

Voor dat iemand denkt: Daar komt ze met het volgende idee voor een seniorenstad! Dan heb je het mis.  Ik denk aan een woon-werk-leef oplossing midden in de samenleving. Jongere en oudere bewoners rondom vijftigers. Nou heb ik makkelijk praten, want samen met mijn mede-initiatiefnemer (Ingrid Zanichkhah) is al een concept ontwikkeld. Wij maken ons hard voor een andere manier van wonen, werken en leven: het nieuwe wonen, te vergelijken met het nieuwe werken. Apart en ook samen. Daarin hebben wij gedacht aan Boemerang-kinderen of oudere thuiswonende kinderen, of zorgen voor een ouder of hulpbehoevende vriend/vriendin of werken aan huis. Dat kan zonder vervelende fiscale consequenties en AOW-korting bij ons 2-voordeurenprincipe. Een zelfstandige woon/werkunit aan het huis of appartement vast. We noemen het Blooming Lifestyle. Een veelbelovende oplossing om winst in kwaliteit van leven te realiseren en kosten te besparingen.

Toekomstmuziek of al een oplossing op kortere termijn?

Onderzoek naar de interesse staat in de steigers. Is dit ook interessant voor de provincie Overijssel? Op dit moment zijn er al zo’n 4 miljoen Nederlanders tussen de 45 en 60 jaar. Stel dat 1 op de 10 tussen nu en 5 jaar in deze fitte leeftijdsfase al voor zo’n slimme wonen-werken-leven oplossing kiest: Dan is het provincie-overtijgend interessant.  In 2020 is de verwachting dat de helft van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder is. Je hoeft geen rekenwonder te zijn  om te weten dat naast het zoeken naar woon-en zorg-oplossingen voor 65-plussers, het zoeken naar oplossingen voor de groep die jonger is interessant is voor de BV Nederland. Om Annemarie van Gaal maar even te quoten: ‘Als ik onze overheid was, zou ik meteen de Rekenkamer erop zetten’.

Wie is geïnteresseerd om straks mee te doen aan ons onderzoek en in de resultaten daarvan?

Logo Facebook

Be Sociable, Share!